4.   Organització del Festival Rodautors

  • El festival tindrà una durada de dos dies.
  • Dissabte al matí serà el moment destinat a l’acollida dels participants, presa de contacte i coneixença entre ells i a oferir de manera gratuïta xerrades i tallers guiades per professionals del sector.
  • Els concerts es realitzaran durant la tarda / nit de dissabte i el mati / migdia de diumenge.
  • Tot cantautor/a gaudirà d’allotjament gratuït la nit de dissabte, les dietes pagades dels dos dies que durà el Festival així com alguns tiquets per a begudes.
  • Es facilitarà una taula de merxandatge gestionada per la organització on els artistes podran mostrar el seu material i la recaptació serà integra per a ells.
  • Un únic espai del poble on es realitza el festival acollirà la zona d’escenari, barra, food trucks, artesans, marxandatge i serveis.
  • S’habilitarà un espai tancat amb clau on guardar tot el material necessari per a les actuacions a prop de l’escenari de manera que es puguin agilitzar els canvis d’artista i que disposin de més comoditat i tranquil·litat.
  • Les actuacions tindran una durada de 30 minuts, amb 15 minuts destinats al canvi d’artistes.
  • No hi haurà retribució econòmica per als participants degut a la manca de inversió i recursos.

Bases del RODAUTORS