3. Condicions generals

  • El fet de participar en la convocatòria suposa la plena i total acceptació de les seves bases.
  • Les cançons presentades han de ser originals i pròpies. Els autors han de ser propietaris dels drets del text i de la música, evitant reclamacions de tercers.
  • Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta de forma inapel·lable per la Comissió Organitzadora.
  • El Festival serà gravat en directe i serà utilitzat per a fins promocionals en pròximes edicions del Festival, raó per la qual els cantautors cediran els drets de les cançons únicament i exclusivament per a la promoció de RODAUTORS.

 

Bases del RODAUTORS